Ο Σύλλογος συγκαλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση

την Τετάρτη 3/7/2019 και ώρα 12:00 το πρωί,

στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μενελάου 3 στους Αμπελόκηπους.

ΘΕΜΑΤΑ: Η  δημιουργία ΤΑΑ για το Ανδρικό Βόλλεϋ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί

το απόγευμα της ίδιας μέρας και ώρα 20:00

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ                     ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ